Wat staat er op de planning en wat hebben we tot nu toe gedaan?

Om te komen tot een plan om de Drevenbuurt aardgasvrij te maken zijn er al diverse informatieavonden georganiseerd voor de bewoners van de Drevenbuurt. Tijdens deze informatieavonden zijn veel verschillende ideeën verzameld om te komen tot een aardgasvrije Drevenbuurt.

Onderzoeksbureau Impuls advies, dat is gespecialiseerd in de ontwikkeling van duurzame warmteoplossingen, heeft vervolgens onderzoek gedaan naar al deze warmteoplossingen. Tijdens een serie van 4 informatieavonden heeft Impuls advies haar bevindingen ten aanzien van mogelijke duurzame warmteoplossingen gepresenteerd.

Informatieavonden

23935

Tijdens de eerste bijeenkomsten op 27 en 28 juni werd informatie gedeeld over wat het betekent dat de Drevenbuurt aardgasvrij wordt. De 2 avonden hadden elk hetzelfde programma. De avond werd geopend met een videoboodschap door wethouder Koen Kegel. Het 1e deel van de avond bestond verder uit presentaties van de gemeente, het bewonersinitiatief Duurzaam op Dreef en praktische tips van de WoonWijzerWinkel. In het 2e deel van de avond was er de mogelijkheid rond te lopen langs borden en vragen te stellen over verschillende mogelijke alternatieven voor aardgas (warmte-oplossingen). Ook was er de mogelijkheid om vragen, tips, zorgen en ideeën met de gemeente te delen. De presentaties van die avond kunt u terugkijken.

bijeenkomst juni 3

De vervolgsessie op 13 september stond in het teken van een aantal vragen: Wat willen we weten? Welke informatie hebben we al en wat moet er nog worden onderzocht? Hoe gaan we keuzes maken? Wie beslist er wanneer over wat? Nadat wethouder Koen Kegel de aftrap verzorgde, vertelden Bart van de Velde en Louska Lampe namens de gemeente wat het betekent dat de Drevenbuurt als eerste buurt in Vlaardingen aan de slag gaat en wat er in een Wijkuitvoeringsplan moet komen te staan. De zaal ging daarna uiteen in 2 groepen. De ene groep ging aan de hand van stellingen aan de slag met het bedenken van een aanpak om tot een Wijkuitvoeringsplan te komen. Het merendeel gaf aan dit graag gezamenlijk met de gemeente op te pakken en te rekenen op een hoge mate van betrokkenheid en zeggenschap vanuit de wijk. De andere groep ging aan de slag met het uiteenzetten van alles wat we nog te weten willen komen. Vragen over de kosten, techniek en het elektriciteitsnet werden opgeschreven. Door al deze vragen te bundelen ontstond er een goed overzicht waar we, samen met externe deskundigen en experts uit de wijk, mee aan de slag kunnen.

Mede met alle input, die is verzameld tijdens de informatieavonden, is Impuls Advies (gespecialiseerd in de ontwikkeling van duurzame warmteoplossingen) gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid en geschiktheid van alle geopperde warmteoplossingen.

Na 13 september hebben bewoners samen met de gemeente hard gewerkt aan het routeplan Drevenbuurt aardgasvrij. Een routeplan is een document voor de gemeenteraad waarin wordt beschreven hoe we iets willen gaan doen. Dit document gaat over het proces, maar nog niet over welke warmte-oplossingen. Hoe gaan we keuzes maken? Organiseren we meer bijeenkomsten? Welke dingen willen we laten onderzoeken? Wat is de rol van bewoners? Wat is de rol van de gemeente? Ook bevat het document een begroting voor dit proces.

 bijeenkomst juni 4

Informatieavonden maart, april en mei

Om te komen tot het Wijkuitvoeringsplan zijn er ook na de informatieavonden in juni en september 2022 diverse informatieavonden georganiseerd voor de bewoners van de Drevenbuurt. Deze serie van 4 informatieavonden vond plaats in de periode van maart tot en met mei 2023. Tijdens deze informatieavonden presenteerde Impulse advies de resultaten van haar onderzoek naar de haalbaarheid en geschiktheid van potentiële duurzame warmteoplossingen voor de Drevenbuurt.

Woensdag 29 maart

Deze bijeenkomst kende twee onderwerpen. Eerst werd het proces uitgelegd om te komen tot een ‘favoriete’ warmteoplossing. Daarna ging Impulse advies in op de haalbaarheid en geschiktheid van waterstofgas en groen gas. 
Duurzaam groen gas kan door de bestaande gasleidingen getransporteerd worden. Bovendien kunnen de woningen dan door (aangepaste) CV-ketels verwarmd blijven. Maar het moet wel ergens vandaan komen. Lukt het om dat voor 2032 gerealiseerd te krijgen? En is dat dan wel betaalbaar genoeg? Deze en nog veel meer vragen zijn beantwoord tijdens deze informatieavond.

Bekijk het verslag van de bewonersavond van 29 maart.

Bekijk de presentatie van Impuls advies over duurzame gassen.

bijeenkomst juni 6

Woensdag 5 april

Tijdens deze bijeenkomst gaf Impulse advies uitleg over individuele warmteoplossingen. Dit zijn oplossingen die maar één woning verwarmen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan warmtepompen. Als de woning voldoende geïsoleerd is en goede radiatoren heeft, kan de woning door een eigen warmtepomp volledig verwarmd worden. Maar hoe ingrijpend is het om de woningen hiervoor aan te passen? En wat gaat dat ongeveer kosten? En wat doet dit met het straatbeeld? Bezoekers van deze informatieavond kregen antwoord op deze en andere vragen over individuele warmteoplossingen.

Bekijk het verslag van de bewonersavond van 5 april.

Bekijk de presentatie van Impuls advies over warmtepompen.

Dinsdag 18 april

Op deze avond zijn alle aanwezigen geïnformeerd over collectieve warmteoplossingen, zoals een warmtenet. Warmtenetten zijn er in veel soorten en maten. Er zijn bijvoorbeeld warmtenetten op hoge temperatuur waarbij er weinig aanpassingen aan de woningen nodig zijn. Er zijn ook warmtenetten op lage temperatuur die vooral goed werken als we de woningen in de Drevenbuurt goed gaan isoleren. Verder zijn er meerdere manieren om een warmtenet te voeden. Dat kan bijvoorbeeld met de restwarmte uit Rotterdam, maar ook met warmtebronnen die dichter bij de Drevenbuurt liggen, zoals het oppervlaktewater. Wat zijn de voor- en nadelen van al deze warmtenetten? Wat doet dit met de maandelijkse lasten? En hoe werkt de keuzevrijheid bij een collectieve warmteoplossing? Deze en andere vragen stonden centraal tijdens deze informatieavond.

Bekijk het verslag van de bewonersavond van 18 april.

Bekijk de presentatie van Impuls advies over warmtenetten.

bijeenkomst juni 1

Dinsdag 16 mei

Tijdens deze afsluitende bijeenkomst - in de serie van 4 informatieavonden over mogelijke duurzame warmteoplossingen voor de Drevenbuurt - zette Impuls advies de voor- en nadelen van alle onderzochte warmteoplossingen op een rijtje. Welke geschikte oplossingen blijven na het onderzoek van Impuls advies over om te kiezen? Na de presentatie van Impulse advies stemden alle aanwezigen over welke onderzochte oplossingen afvallen en niet nader onderzocht hoeven te worden.

Bekijk het verslag van de bewonersavond van 16 mei.

Bekijk de presentatie van Impuls Advies over de geschikte warmteoplossingen voor de Drevenbuurt