Waar komt de warmte bij een warmtenet vandaan?

Vraag

Waar komt de warmte bij een warmtenet vandaan?

Antwoord

Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Rondom Vlaardingen is met name veel restwarmte beschikbaar vanuit de Rotterdamse warmte. Daarnaast is het mogelijk om warmte te halen uit oppervlaktewater of uit de diepe ondergrond (geothermie). Uit verder onderzoek moeten blijken in hoeverre dit technisch en financieel geschikt is voor de Drevenbuurt.