We hebben in de Drevenbuurt een uitdaging met verzakkingen. Elke 15 jaar moet er wel ophoging plaatsvinden. In hoeverre wordt er rekening gehouden met de plannen van het ophoogprogramma?

Vraag

We hebben in de Drevenbuurt een uitdaging met verzakkingen. Elke 15 jaar moet er wel ophoging plaatsvinden. In hoeverre wordt er rekening gehouden met de plannen van het ophoogprogramma?

Antwoord

De aanleg van een leidingnetwerk in de buurt leidt op zich niet tot een verzakking van de grond. Voor wat betreft het ophogingsprogramma; er wordt nu en in de komende tijd inderdaad opgehoogd. Binnen de gemeente kijken we kritisch of we zaken kunnen combineren, waardoor de overlast tot een minimum beperkt kan worden.