Wat leveren de gepresenteerde warmteoplossingen aan CO2-besparing op?

Vraag

Wat leveren de gepresenteerde warmteoplossingen aan CO2-besparing op?

Antwoord

Alle gepresenteerde warmteoplossingen zijn CO2-neutraal.