Wat is haalbaar?

Vraag

Wat is haalbaar?

Antwoord

In de Transitievisie Warmte zijn er eerste inzichten verkregen in de mogelijke warmte oplossingen per buurt. De visie is onderbouwd met een technisch/economische analyse die is uitgevoerd door bureau Ecorys. Zij hebben gebruik gemaakt van de modellen van het Planbureau voor de Leefomgeving en Stedin en deze aangevuld met lokale gegevens. In het model zijn de laagste maatschappelijke kosten en laagste eindgebruikerskosten criteria om de haalbaarheid te beoordelen.

Voor de Drevenbuurt zijn meerdere scenario’s mogelijk. De komende tijd zullen we daar dus samen met de buurt uitgebreid onderzoek naar moeten doen.