Waarom wil de gemeente Vlaardingen van het aardgas af?

Vraag

Waarom wil de gemeente Vlaardingen van het aardgas af?

Antwoord

Allereerst omdat de aardgasprijs enorm is gestegen de afgelopen tijd. Om onze energievoorziening op de lange termijn betaalbaar te houden, is het daarmee van groot belang om onze afhankelijkheid van aardgas te verminderen.

Aardgas is daarnaast een fossiele brandstof. Bij het verbranden van aardgas komt CO2 vrij. Sinds ongeveer 1850 stoten wij zoveel CO2 uit, dat de gemiddelde temperatuur op aarde op dit moment snel stijgt. Deze opwarming zorgt voor veranderingen in het klimaat. Deze veranderingen hebben grote gevolgen voor mensen, dieren en planten overal ter wereld. Maar liefst 95 procent van de 7,7 miljoen huishoudens in Nederland gebruikt aardgas voor verwarming, warm water en om op te koken. Al die woningen bij elkaar zorgen voor een flinke CO2-uitstoot: wel 11 procent van de totale Nederlandse uitstoot van broeikasgassen. Stoppen met het gebruik van aardgas zorgt dus voor een flinke afname van onze CO2-uitstoot. En hoe minder CO2 in de lucht, hoe beter dat is voor het klimaat.

Tot slot kijken we ook naar de situatie in Oekraïne. We maken ons zorgen dat deze oorlog gefinancierd blijft door de Russische inkomsten uit aardgas. Omdat we in Nederland zelf steeds minder aardgas winnen (vanwege de aardbevingsproblematiek in Groningen) zijn we afhankelijker geworden van aardgas uit het buitenland, waaronder ook uit Rusland.