Waarom is er specifiek gekozen voor de Drevenbuurt? Daar zijn veel ouderen die over niet al te lange tijd hun huis gaan verkopen. Waarom niet bijvoorbeeld de Vogelbuurt?

Vraag

Waarom is er specifiek gekozen voor de Drevenbuurt? Daar zijn veel ouderen die over niet al te lange tijd hun huis gaan verkopen. Waarom niet bijvoorbeeld de Vogelbuurt?

Antwoord

Eind 2021 heeft de gemeente Vlaardingen samen met haar partners de Transitievisie Warmte vastgesteld. Hierin staat de visie van de betrokken partijen op de route naar een volledig aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. Deze route wordt buurt voor buurt aangepakt. Voor het bepalen van de eerste drie buurten is er gekeken naar de totale nationale kosten van de warmteoplossing, de eind­ gebruikerskosten voor de bewoner en mogelijke andere kansen die zich voordoen. Twee buurten kwamen daarbij als zeer kansrijk naar voren: de Hoofdstedenbuurt en de Drevenbuurt. De Drevenbuurt met vooral particulier bezit is als zeer kansrijk uit het Afwegingskader gekomen (met name vanwege relatief lage nationale kosten en eindgebruikerskosten) en bevat een bewonersinitiatief (Duurzaam op Dreef) dat al actief is met de verduurzaming van de buurt.

Voor meer informatie over de Transitievisie Warmte kunt u de volgende webpagina raadplegen: https://www.vlaardingen.nl/Onderwerpen/Openbare_ruimte_en_duurzaamheid/Duurzaamheid/Transitievisie_warmte_Werken_aan_warmte_voor_de_toekomst