Waarom alleen de Drevenbuurt? En dus buurt voor buurt? Waarom niet alle keuzes van elke buurt verzamelen en dan met een totaaloplossing voor Vlaardingen komen?

Vraag

Waarom alleen de Drevenbuurt? En dus buurt voor buurt? Waarom niet alle keuzes van elke buurt verzamelen en dan met een totaaloplossing voor Vlaardingen komen?

Antwoord

De opgave om heel Vlaardingen van het aardgas af te halen is enorm groot. Om 2050 te halen zal al vanaf dit jaar ieder jaar circa 1300 woningen van het aardgas af gehaald worden. Dit tempo gaan we de komende jaren in ieder geval niet halen. De gemeente Vlaardingen heeft, samen met haar partners, uitgezocht wat de beste manier is om dit te halen. Het voornemen om buurt voor buurt de warmtetransitie vorm te geven door de komende jaren met 3 buurten te starten en vanaf 2026 op te schalen naar nog meer buurten. Dit hebben we verwoord in onze Transitievisie Warmte 2022-2026. We kunnen het ons niet veroorloven om te wachten en vervolgens met een totaaloplossing voor de hele stad te komen. Dan gaan we 2050 niet halen.