Op welke manier gaat de gemeente meefinancieren?

Vraag

Op welke manier gaat de gemeente meefinancieren?

Antwoord

Voor de gemeente Vlaardingen (en ongetwijfeld ook voor de bewoners) is het belangrijk dat de oplossing voor iedereen betaalbaar blijft. Omdat de warmte-oplossing nog niet bekend is, is nog niet te zeggen wat dat voor iedereen gaat kosten. Om het plan te kunnen schrijven voor deze oplossing, moeten we dus ook weten wat de warmte-oplossing gaat kosten voor iedereen en wat we redelijkerwijs van de bewoners daarin kunnen verwachten. Op Rijksniveau zijn er subsidies hiervoor beschikbaar de we zeker zullen meenemen. We wachten de verdere ontwikkelingen hierover af en sluiten ook niet uit dat we als gemeente hier nog een bijdrage in gaan leveren.