Kunnen er ook twee netten naast elkaar bestaan (als het aardgasnet blijft liggen)?    

Vraag

Kunnen er ook twee netten naast elkaar bestaan (als het aardgasnet blijft liggen)?    

Antwoord

De verplichting van de netbeheerder is nu om alleen het aardgasnet te behouden. Op termijn komt er regelgeving dat Stedin het gasnet mag weghalen. De gemeente moet daar toestemming voor geven. Een tweede net naast het gasnet zal financieel minder aantrekkelijk zijn.