Krijgen wij een subsidie?

Vraag

Krijgen wij een subsidie?

Antwoord

Wat wij als gemeente Vlaardingen belangrijk vinden is dat het een betaalbaar aanbod wordt. Daar horen de beschikbare subsidies bij die vanuit het Rijk al worden aangeboden en mogelijk aanvullende subsidies.