Is er voldoende kennis om een juiste beslissing te nemen?

Vraag

Is er voldoende kennis om een juiste beslissing te nemen?

Antwoord

Vanuit de gemeente geloven we erin dat de juiste beslissing een beslissing is die gezamenlijk gemaakt gaat worden met oog op de wensen van de bewoners en de haalbaarheid op zowel technisch als financieel vlak. Dit gaan we doen met de kennis die we al beschikken: namelijk van de bewoners zelf, Duurzaam op Dreef, de gemeente, andere organisaties en toekomstige partners. Bovendien zijn er kundige partijen die verregaand onderzoek kunnen doen naar de (on)mogelijkheden van alle warmte-oplossingen.