In hoeverre kan de aanvoer van warmte op zolder een probleem vormen?


Vraag

In hoeverre kan de aanvoer van warmte op zolder een probleem vormen?

Antwoord

Dat ligt vooral aan het leidingwerk. Er moeten dan leidingen door de woning lopen, die moeten worden weggewerkt. Leidingen aanleggen langs de gevel: daarvan is de vraag of dit acceptabel is. Het warmtebedrijf plaatst het liefst dicht bij de voordeur. In samenspraak kan er gekeken worden hoe de eventuele leidingen binnen de woning weggewerkt kunnen worden.