In hoeverre is al voorzien in uitbreiding van het elektriciteitsnet? Kan dat nog gecombineerd worden met de ophogingsplannen?

Vraag

In hoeverre is al voorzien in uitbreiding van het elektriciteitsnet? Kan dat nog gecombineerd worden met de ophogingsplannen?

Antwoord

Dit zijn we momenteel aan het verkennen met Stedin. Hier hebben we als gemeente ook nog geen duidelijkheid over.