Ik begrijp dat verwarming van tapwater bij de meeste oplossingen die onderzocht zijn niet meegenomen is. Waarom niet?

Vraag

Ik begrijp dat verwarming van tapwater bij de meeste oplossingen die onderzocht zijn niet meegenomen is. Waarom niet?

Antwoord

Verwarming van warm tapwater is bij alle oplossingen wel meegenomen. Een warmtenet kan direct warm tapwater produceren met de afleverset. De individuele warmtepompen en een bronnet met warmtepomp maken allebei gebruik van een boiler voor warm tapwater. Voor een gemiddelde gezinswoning moet de boiler 170 tot 300 liter groot zijn.