Er is bij de kostencalculatie rekening gehouden met subsidies. Maar wat als deze subsidies worden afgebouwd? Wat zijn de kosten zonder subsidie?

Vraag

Er is bij de kostencalculatie rekening gehouden met subsidies. Maar wat als deze subsidies worden afgebouwd? Wat zijn de kosten zonder subsidie?

Antwoord

Gegeven het belang van de energietransitie is het niet waarschijnlijk dat de overheid op korte termijn subsidies gaat afbouwen. De investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE), bedoeld voor isolatiemaatregelen, warmtepompen, zonneboilers en warmtenetaansluitingen loopt bijvoorbeeld in elk geval door tot 2030. Het huidige beleid is dat dit prioriteit heeft en daarom is deze pot jaarlijks zeer goed gevuld. Maar dit zou in de toekomst inderdaad kunnen veranderen. Als u de subsidie eenmaal binnen heeft, kan deze niet meer worden ingetrokken. Als de subsidie eenmaal is toegekend, kan de rijksoverheid niet meer terugkrabbelen. Dat geldt niet alleen voor investeringssubsidies, maar ook voor verbruikssubsidies, zoals bijvoorbeeld de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor bedrijven, De Drevenbuurt heeft bovendien als voordeel er vroeg bij te zijn, dit betekent dat er nu nog veel subsidies beschikbaar zijn.