Elektriciteitsverbruik zal steeds hoger worden per huishouden. Kan het elektriciteitsnet dit aan?

Vraag

Elektriciteitsverbruik zal steeds hoger worden per huishouden. Kan het elektriciteitsnet dit aan?

Antwoord

Het is de taak van de netbeheerder om het net geschikt te maken voor de energietransitie. Naast het realiseren van nieuwe stations en nieuwe elektriciteitsnetten, werken netwerkbeheerders daarom graag samen met gemeenten, provincies en andere betrokken partijen aan het opstellen van Regionale Energiestrategieën en Transitievisies Warmte (lees ook onze Transitievisie warmte). Hierdoor krijgen ze beter inzicht in de lange-termijn-energievraag en -aanbod. En ze onderzoeken nieuwe oplossingen zoals de mogelijkheden van flexibel energieverbruik.

Voorbeelden hiervan zijn de Zuidplaspolder of de lokale energiemarkt in de Gorinchemse wijk Hoog Dalem. In de Drevenbuurt wordt Stedin nauw betrokken om de gevolgen van de toekomstige energievoorziening op het elektriceitsnet te beheersen.