Als ik niet mee wil werken, wat gebeurt er dan?

Vraag

Als ik weiger mee te werken, wat gebeurt er dan?

Antwoord

Vooralsnog niets. Het is nog niet bij wet geregeld dat het aardgas ontkoppeld wordt. We sluiten niet uit dat daar, als er goede alternatieven voorhanden zijn, wel mogelijkheden in gaan komen. Vooropgesteld stellen we alle betrokkenheid juist enorm op prijs. Zo maken we met elkaar een plan dat het beste aansluit bij de behoeften van de inwoners van de Drevenbuurt.