Het proces

Dit is een schematische weergave van het routeplan Drevenbuurt Aardgasvrij. Het routeplan bestaat uit 6 verschillende fases. We zitten op dit moment in fase 2.

proces Drevenbuurt in beeld: Fase 1: Samen Starten (2022). In de 1e fase hebben we verschillende bewoners- avonden en een meedenk-sessie georganiseerd. Ook hebben we een klankbord-groep opgericht. Samen hebben we een routeplan gemaakt. Fase 2: Onderzoeken (begin 2023). Op dit moment zoekt onderzoeksbureau Impuls verschillende warmte-oplossingen uit voor de Drevenbuurt. Zij hebben de resultaten gepresenteerd op verschillende informatie-avonden. Fase 3: Kiezen (midden 2023). We vragen u een voorkeur uit te spreken voor 1 van de oplossingen die na de onderzoeksfase overblijven. We leggen deze keuzes vast in een wijkuitvoeringsplan (WUP). Fase 4: Besluiten (eind 2023). We leggen het wijkuitvoeringsplan voor aan het college van burgemeester en wethouders. Daarna gaat het plan ook nog langs de gemeenteraad.  Fase 5: Aanbieden (2024). Op basis van het WUP krijgt elke inwoner van de Drevenbuurt een aanbod. Dit aanbod bestaat uit een collectief aanbod (bijvoorbeeld een warmtenet) en/of een individueel aanbod. Fase 6: Uitvoeren (2024 tot 2032). Bij iedereen die het aanbod accepteert gaan we aan de slag. We blijven controleren en waar nodig bijsturen zodat de werkzaamheden ook echt in lijn zijn met wat we samen hebben afgesproken in het WUP.
(klik op de afbeelding om deze te openen in pdf)

  • Fase 1: Samen starten (2022). In de 1e fase hebben we verschillende bewonersavonden en een meedenksessie georganiseerd. Ook hebben we een klankbordgroep opgericht. Samen hebben we een routeplan gemaakt.

  • Fase 2: Onderzoeken (begin 2023). Onderzoeksbureau Impuls advies heeft de haalbaarheid en geschiktheid van verschillende warmteoplossingen voor de Drevenbuurt onderzocht. Zij hebben de resultaten gepresenteerd op verschillende informatieavonden.

  • Fase 3: Kiezen (midden 2023). We vragen u een voorkeur uit te spreken voor 1 van de oplossingen die na de onderzoeksfase overblijven. We leggen deze keuze vast in een wijkuitvoeringsplan (WUP).

  • Fase 4: Besluiten (eind 2023). We leggen het wijkuitvoeringsplan voor aan het college van burgemeester en wethouders. Daarna gaat het plan ook nog langs de gemeenteraad.

  • Fase 5: Aanbieden (2024). Op basis van het WUP krijgt elke inwoner van de Drevenbuurt een aanbod. Dit aanbod bestaat uit een collectief aanbod (bijvoorbeeld een warmtenet) en/of een individueel aanbod.

  • Fase 6: Uitvoeren (2024 tot 2032). Bij iedereen die het aanbod accepteert gaan we aan de slag. We blijven controleren en waar nodig bijsturen zodat de werkzaamheden ook echt in lijn zijn met wat we samen hebben afgesproken in het WUP.