Stappenplan Parta app downloaden

Parta is een app en een website die ons op weg helpt om gezamenlijk als bewoners van de Drevenbuurt een keuze te maken voor het alternatief voor aardgas. Het gaat immers om uw woning. Via Parta berichten wij u met regelmaat over de voortgang, delen we de verslagen van de bewonersavonden en kunt u vragen stellen.

Stappenplan Parta app downloaden:

1. Scan de QR-code met de camera van uw telefoon en download de Parta app of ga naar de website: https://web.doemeebeslismee.nl/main/discover

2. Download de Parta app

3. Maak een Parta account aan. Bedenk zelf uw gebruikersnaam en wachtwoord

1

4. Als u ingelogd bent, komt u automatisch op het beginscherm ‘Onderwerpen’

2

5. Ga naar ‘Ontdekken’

6. Klik op ‘Drevenbuurt aardgasvrij'

3

7. Klik op ‘Toevoegen’

4

8. Voer uw adresgebonden code in om toegang te krijgen

5