De binnenstad centraal

De Binnenstad Centraal

De binnenstad van Vlaardingen staat al enige tijd onder druk. De buitenruimte is toe aan een update en er is sprake van structurele leegstand. Een levendige en bruisende binnenstad beschouwen wij als een belangrijk en waardevol element van onze stad.

In zowel de Kadernota Binnenstad ‘Samen aan zet’ en het centrumplan ‘De Binnenstad centraal’ zijn de ambities voor een bruisende binnenstad omschreven en vastgesteld. Op basis van deze plannen heeft de gemeente een aanzienlijk bedrag gereserveerd om de buitenruimte van de binnenstad aan te pakken. Om tot een levendige binnenstad te komen, is het van belang dat ook de vastgoedeigenaren en ondernemers investeren in de binnenstad. Wij willen dan ook graag samen met u verder werken aan een toekomstbestendige, leefbare en bruisende binnenstad.