Bomen onder de loep: boomveiligheidscontrole

Wie een boom heeft, moet deze regelmatig laten controleren op conditie en veiligheid. In Vlaardingen staan in het openbaar gebied ruim 28.000 bomen. Ieder jaar laat de gemeente een deel van deze bomen controleren zodat ze allemaal eens in de drie jaar aan de beurt komen. In 2022 waren de bomen in de wijk Vlaardinger Ambacht, Oostwijk en Centrum aan de beurt.

In totaal gingen de controleurs langs bij 9.440 bomen. Ze hebben gekeken of er iets aan de boom te zien is, dat duidt op problemen zoals zwammen en schimmels, afgestorven takken, rottend hout aan de boomvoet of scheuren. 

Een beetje meer aandacht

Naast de controle in Vlaardinger Ambacht, Oostwijk en Centrum, zijn ook door de stad verspreid de bomen gecontroleerd die meer aandacht nodig hebben. We weten dat ze ziek zijn of in de laatste fase van hun leven zijn. Deze ‘aandachtsbomen’ krijgen ieder jaar bezoek van de boomveiligheidscontroleur.

Kappen of snoeien

Bomen geven de stad haar karakter, dragen bij aan een goede grondwaterstand, aan de luchtkwaliteit en brengen koelte in hete zomerperiodes. Daar zijn we dus zuinig op. Gelukkig zijn de meeste bomen gezond, maar er zijn ook bomen waar problemen mee zijn. Soms kunnen bomen langer behouden blijven door ze ver terug te snoeien. Als dat niet kan, dan moeten bomen soms gekapt worden. 

Procedure

Als na de boomveiligheidscontrole geconcludeerd wordt dat een boom gekapt moet worden, dan doet de gemeente daar een kapaanvraag voor. U kunt de kapaanvragen vinden op officielebekendmakingen.nl.

Nieuw groen

Om de stad groen te houden, kijken we elk jaar waar we nieuwe bomen kunnen herplanten. Zo behoudt de stad het groene karakter. Soms kan dat op dezelfde plek en soms wordt er een geschiktere plek gezocht. Bij elke kapaanvraag zal het herplantplan worden toegevoegd. De herplant vindt een jaar later plaats in het plantseizoen.