Wijziging geslacht in BRP

Wilt u het geslacht dat in uw geboorteakte staat wijzigen (transgender)? U kunt dit bij de geboortegemeente laten veranderen. U kunt hierbij eventueel ook uw voorna(a)m(en) wijzigen.

Afspraak maken voor:

Verandering geslacht BRP

Hoe werkt het?
  • Maak een afspraak in uw geboorteplaats.
  • Tijdens die afspraak vult u een aanvraagformulier in. Op dit formulier vult u ook de gewenste nieuwe voorna(a)m(en) in.
  • U ondertekent het aanvraagformulier.
  • Bent u in Vlaardingen geboren, maar woont u in een andere gemeente? Dan bepaalt uw woongemeente hoe lang de verandering van geslacht in de BRP duurt.
  • Gemeente Vlaardingen verwerkt de wijzigingen binnen 5 werkdagen.
  • Na de verandering van geslacht in de BRP moet u een nieuw identiteitsbewijs en/of rijbewijs aanvragen.
Meenemen naar afspraak
  • Uw paspoort of identiteitskaart.
  • Een verklaring afgegeven door een deskundige. Dit kan bijvoorbeeld een medisch psycholoog zijn.
Kosten

Geen.

Als de wijziging in de Basisregistratie Personen (BRP) doorgevoerd is, is uw paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs niet meer geldig. U moet dan nieuwe documenten aanvragen. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Het termijn hangt af van de gemeente waar degene woont, voor zowel voor geslachts- als de naamwijziging.

Heeft u nog vragen? Stuur een bericht  via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bel met (010) 248 4000.