Staat het vast dat de Hofsingel de enige locatie is?

Vraag

Staat het vast dat de Hofsingel de enige locatie is? 

Antwoord

In het al verrichte locatieonderzoek zijn 11 locaties onderzocht, waarbij de Hofsingel als voorkeurslocatie naar voren is gekomen. Er lopen nog onderzoeken over de haalbaarheid en de verkeerscirculatie.