Hoe wordt het groene karakter van het Hof gewaarborgd?

Vraag

Hoe wordt het groene karakter van het Hof gewaarborgd?

Antwoord

De ontwikkeling zal binnen het huidige bestemmingsvlak blijven. Het huidige park blijft onaangetast en het groene karakter blijft behouden. In overleg met omwonenden en belanghebbenden kan bijvoorbeeld een groen/blauw schoolplein worden gerealiseerd, die voor iedereen toegankelijk is.