Heeft de school een regiofunctie?

Vraag

Heeft de school een regiofunctie?

Antwoord

Vanuit eerdere informatie is aangegeven dat 95% van de kinderen woonachtig zijn in Vlaardingen.  Naar aanleiding van de bewonersavond  heeft de gemeente hier nader onderzoek naar laten doen. Onderstaand overzicht geeft aan dat bijna 80% (79,6%) van de kinderen woonachtig zijn in Vlaardingen. Hieruit blijkt dat de school geen regiofunctie heeft.

tabel voedingsgebieden van de scholen