Raadvergadering 15-09-2022: motie onderzoek locatie nieuwbouw Johannes Calvijn en Christal – PvdA en ONS. Vlaardingen

https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/vergadering/898046