Visie openbare ruimte

Identiteit, gastvrij en bruikbaar, gezond en duurzaam. Dat zijn de waarden die belangrijk zijn voor de openbare ruimte in Vlaardingen. De openbare ruimte doet ertoe. Een prettige openbare ruimte verhoogt het woonplezier, trekt mensen aan en versterkt de economie.

Visie Openbare Ruimte vastgesteld

Om te zorgen dat Vlaardingen de openbare ruimte krijgt die het verdient, heeft de gemeente een intensief burgerparticipatietraject doorlopen om waarden die belangrijk zijn voor die openbare ruimte te benoemen.

Ongeveer 80 inwoners, ondernemers, brandweer, politie, woningbouwcoöperatie en andere belanghebbenden hebben in een gezamenlijk proces van co creatie de thema’s geformuleerd die zij belangrijk vinden voor de openbare ruimte. Deze waarden zijn door een selectie van geïnteresseerde deelnemers in verschillende workshops uitgewerkt tot hoofdthema’s welke in een slotbijeenkomst zijn gepresenteerd. De hoofdthema’s zijn via een intern proces van co creatie vertaald naar de waarden zoals in de visie terecht zijn gekomen.

De kracht van de Visie Openbare Ruimte is dat er naast de technisch inhoudelijke benadering, nu met een andere blik naar de openbare ruimte kan worden gekeken waarbij het gebruik en de betekenis meer een plek krijgen in zowel het maken van nieuwe plannen als het dagelijks beheer en onderhoud. Hierdoor kan het goede gesprek gevoerd worden samen met inwoners, ondernemers en instellingen om de kansen van andere maatschappelijke ontwikkelingen te benutten en meer impact te maken.

Inrichting openbare ruimte

Behalve een beschrijving van de waarden van de openbare ruimte voorziet de visie ook in praktische instrumenten om de visie in praktijk te brengen. Hiervoor is o.a. een vragenlijst opgesteld die gebruikt wordt bij nieuwe projecten en op bestaande locaties. Op deze lijst staat op welke manier de verschillende waarden op een locatie voorkomen. De waarden zijn meetbaar gemaakt. De vragenlijst is daardoor bruikbaar om voor, tijdens en na een plan precies te bepalen wat bereikt is en nog bereikt kan worden. Dit kan via startgesprekken met bewoners en belanghebbenden maar ook met een meting achteraf. De uitkomsten van de meting helpt bij het maken van keuzes over de huidige en toekomstige inrichting, beheer en gebruik van de openbare ruimte.

Om bijvoorbeeld de waarde ‘identiteit’ te meten wordt gekeken in hoeverre er iets is wat de plek bijzonder maakt, of de geschiedenis zichtbaar is en of de bewoners tros zijn op de plek

Iedereen gebruikt de openbare ruimte op zijn of haar eigen manier. Als bewoner om van huis naar werk te komen, te sporten of te picknicken in het park. Als ondernemer om bereikbaar en aantrekkelijk te zijn voor klanten. Of als ontwikkelaar om potentiele kopers over de streep te trekken voor het kopen van een woning. Door de verandering in gebruik, beheer en inrichting van de openbare ruimte vraagt het ontwikkelen en handhaven van een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte om een visie en het vermogen keuzes te maken. De Visie Openbare Ruimte helpt hierbij.

Proces

De gemeenteraad heeft de Visie Openbare Ruimte vastgesteld.