Waar betaal ik waterschapsbelasting en rioolheffing voor?

Vraag

Waar betaal ik waterschapsbelasting en rioolheffing voor?

Antwoord

Waterschapsbelasting gaat naar het waterschap en wordt gebruikt voor zaken als het zuiveren en transporteren van water, voor goede waterkwaliteit en stevige dijken. De rioolheffing in Vlaardingen gebruikt de gemeente voor beheer en onderhoud van het hele rioleringssysteem. Je kunt dan denken aan werkzaamheden aan of vervanging van rioolbuizen, huisaansluitingen, persleidingen en pompen. Ook worden van dat geld onderzoeken gedaan naar hoe we het stelsel verder kunnen verbeteren om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen en er voor te zorgen dat de rioolheffing laag blijft.