Plan voor natuureducatie in de maak

Naar buiten, de natuur beleven, beweging en frisse lucht, leren over natuur en milieu! Allemaal dingen die belangrijk zijn voor kinderen. Daarom werken het Voedselbos, de Heemtuin, Stadslandbouw Van Ruytenburch, Stichting Klavertje Vier en de Federatie Broekpolder samen met de gemeente aan een plan voor een educatief aanbod aan scholen met volop leuke en leerzame activiteiten.

Groepsfoto van vertegenwoordigers van Kinderopvang Un1ek (Uniek)

Ook zijn er vertegenwoordigers van Kinderopvang Un1ek aangeschoven om mee te denken en worden andere lokale organisaties die zich bezighouden met natuur en milieu benaderd met de vraag om hun bijdrage te leveren.

Het initiatief voor een gezamenlijk educatieprogramma, kwam van het Voedselbos, de Heemtuin en de Stadslandbouw. Alle drie organiseren zij activiteiten om kinderen kennis te laten maken met de natuur en met duurzaamheid. Het leek hen goed om de krachten te bundelen. Een idee dat brede steun vond in de gemeenteraad. In november nam de raad een amendement  aan is om dit initiatief te ondersteunen en coördineren vanuit de gemeente.
 
De komende tijd wordt volop gebrainstormd over mogelijkheden en gaan de betrokken partijen polsen bij scholen waar mogelijkheden en wensen liggen. De planning is om in mei het plan af te hebben: een voorstel waarin staat hoe de betrokken organisaties het aanbod aan natuur- en milieueducatie in Vlaardingen voor zich zien en wat daarvoor nodig is. Daarna is het aan de gemeenteraad om te besluiten of daar geld voor vrijgemaakt wordt. 

Nieuwsgierig of heeft u ideeën? U kunt uw vragen of ideeën via het digitale contactformulier delen met het team.