Wie onderzoekt de kwaliteit van het water?

Vraag

Wie onderzoekt de kwaliteit van het water?

Antwoord

Tijdens het zwemseizoen, van 1 mei tot 1 oktober, bewaakt de Omgevingsdienst Midden-Holland zwemwaterlocaties in Zuid-Holland. Zo onderzoeken zij het water in laboratoria van de waterschappen op bacteriën en op onder andere blauwwieren (blauwalg). Zo nodig geeft de omgevingsdienst  een waarschuwing, een negatief zwemadvies of een zwemverbod af.