Gladheidbestrijding / strooien

Sneeuw en gladheid kunnen problemen in het verkeer veroorzaken. Het bestrijden van gladheid is een belangrijke taak waarvoor de gemeente en bewoners samen verantwoordelijk zijn.

In de wintermaanden houdt Irado de belangrijkste wegen in Vlaardingen goed begaanbaar en ijsvrij door te strooien. Het strooien in Vlaardingen gebeurt volgens een wintergladheidbestrijdingsplan. Irado strooit de belangrijkste wegen, fietspaden en busbanen al vooraf om gladheid te voorkomen.  

De gemeente zorgt voor de bestrijding van gladheid, op:

  • hoofdwegen
  • wijkontsluitende wegen
  • doorgaande fietsroutes
  • openbaar vervoerroutes

De Rijksoverheid strooit op snelwegen en provinciale wegen.

Routes en meldingen

We werken met een vaste planning en vastgestelde routes. U kunt geen buitenlijnmelding maken met een strooiverzoek. Ook verzoeken aan de gladheidsbestrijders op een locatie, om van de route af te wijken, worden niet in behandeling genomen.

overzicht gladheidbestrijding

Bij gladheid worden dus niet alle straten gestrooid. Strooien is in veel straten niet effectief omdat daar te weinig auto’s rijden. Juist het inrijden van het zout zorgt voor het beste effect. Voor particuliere wegen of terreinen is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding.

Wat kunt u zelf doen

Voorkom dat mensen uitglijden. Houd de stoep rondom uw huis vrij van sneeuw en ijs. Een paar tips:

  • schuif of veeg de sneeuw weg naar een plek waar niemand er last van heeft;
  • strooi zout op plekken waar veel mensen lopen of rijden;
  • strooi zand op plekken waar niet veel mensen lopen of rijden;
  • strooi niet te dicht bij bomen en struiken;
  • denk ook aan het stoepje van uw buurman of -vrouw die slecht ter been is.

Gaat u de weg op bij winterse omstandigheden? Let dan extra op en doe voorzichtig in het verkeer. Zijn extreme omstandigheden, zoals zware ijzel of sneeuwval? Ga de weg dan niet op.