Wilt u van het aardgas af, maar weet u niet hoe?

Misschien heeft u ook al plannen om uw woning te verduurzamen. Of vindt u het lastig om voor uw woning te bepalen wat de beste aanpak is? Dan is de gemeente Vlaardingen misschien wel op zoek naar u. De gemeente is namelijk op zoek naar 10 enthousiaste woningeigenaren, die hun woning energiezuiniger willen maken, onder meer door afscheid te nemen van het aardgas. Belangrijk is dat geïnteresseerde woningeigenaren bereid zijn om alle ervaringen te delen. Deze ervaringen helpen de gemeente Vlaardingen om te komen tot een succesvolle aanpak om ervoor te zorgen dat heel Vlaardingen in 2050 aardgasvrij is.

afbeelding van aardgasvrij huis

De oorlog in Oekraïne heeft nog eens pijnlijk duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is dat Nederland haar afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verkleint. En dat terwijl nog voor de uitbraak van de oorlog al was bepaald dat Nederland in 2050 aardgasvrij moet zijn. Voor Vlaardingen betekent dit dat we tot 2050 jaarlijks gemiddeld 1.200 woningen en 140 utiliteitsgebouwen moeten aanpakken om over een kleine 30 jaar volledig aardgasvrij te zijn. Omdat er bij de energietransitie een belangrijke rol is weggelegd voor gemeentes, wil de gemeente Vlaardingen graag leren van de ervaringen van Vlaardingers, die hun woning aardgasvrij maken. 

Professionele begeleiding

De gemeente draagt zorg voor een professionele begeleiding. Een energiedeskundige helpt u om voor uw woning te bepalen wat de beste oplossing is om van het aardgas te kunnen. Daarnaast begeleidt deze deskundige u bij de uitvoering.

Concreet ontvangt u het volgende:

 • Uitvoeren van een scan van uw woning
 • Opstellen van een plan van aanpak voor aardgasvrij wonen voor uw woning (onder meer aanpassingen aan de schil, afgiftesysteem, warmte-installaties en ventilatie)
 • Aanvragen van offertes
 • Helpen bij selectie van aannemer
 • Begeleiding bij de uitvoering
 • Controle na oplevering

Deze begeleiding vertegenwoordigt een waarde van 1.500 tot 2.000 euro.

Investeringssubsidie

Naast de professionele begeleiding biedt de gemeente u een investeringssubsidie van 50% van uw investering tot een maximum van 2.000 euro als u de maatregelen om van het aardgas af te gaan daadwerkelijk uitvoert.

Wat verwacht de gemeente van u?

Wat de gemeente terugvraagt voor de investering in begeleiding en de investeringssubsidie is dat u uw ervaringen op weg naar een aardgasvrije woning met ons deelt. Waar loopt u tegenaan? Wat gaat goed en wat minder? Wat zou u een volgende keer anders doen? Daarnaast bent u straks na realisatie bereid om uw woning tijdens een ‘Duurzame open huizen route’ open te stellen voor geïnteresseerde Vlaardingers. Uw ervaringen zijn immers ook voor hen goud waard.

Aanmelden

Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor deelname aan dit aardgasvrije huizen project? Schrijf een bondige motivatie, waarin u uitlegt waarom u graag meedoet. U mag ook inschrijven met een groep bewoners. Ga bij het schrijven van uw motivatie in elk geval in op de volgende vragen:

 • Geef een korte omschrijving van uw woning (adres, bouwjaar, aantal m2, mate van isolatie)
 • Waarom wilt u uw woning op relatief korte termijn van het aardgas af hebben?
 • Wat heeft u (mogelijk) al ondernomen om dit te realiseren?
 • En wat heeft u mogelijk al wel gepland, maar nog niet uitgevoerd?
 • Wat vindt u er lastig aan?
 • Welke suggesties heeft u om uw ervaringen, die dit project oplevert, te delen met de gemeente en met medebewoners van Vlaardingen?

Inschrijven doet u via het volgende formulier. De deadline voor het inschrijven is 12 juni. Een deskundige jury beoordeelt alle aanvragen. U krijgt uiterlijk 30 juni bericht of uw woning is geselecteerd.    

Spelregels

Nog even de spelregels op een rijtje:

 • Uw woning is gelegen in de gemeente Vlaardingen
 • Uw woning is gebouwd voor 2000
 • U bent een particuliere woningeigenaar of verhuurder (geen VVE) en het betreft geen rijks- of gemeentelijk monument
 • U investeert zelf in de energiebesparende maatregelen, de gemeente neemt de kosten van begeleiding voor haar rekening
 • Als u het opgestelde plan van aanpak daadwerkelijk uitvoert, biedt de gemeente u een investeringssubsidie van 50% van uw investering tot een maximum van 2.000 euro
 • U deelt uw ervaringen met de gemeente
 • U bent straks bereid vragen te beantwoorden van andere Vlaardingers, die ook hun woning willen verduurzamen
 • U neemt na realisatie van uw plannen deel aan een nog te organiseren ‘Duurzame open huizen route’