Wanneer is mijn wijk/buurt/straat aan de beurt?

Vraag

Wanneer is mijn wijk/buurt/straat aan de beurt?

Antwoord

Het is nog niet bekend welke wijk wanneer aan de beurt is. In de visie die de gemeente in 2021 opstelt, wordt aangegeven welke wijken kansrijk zijn om mee te beginnen. Met de eerste wijk of wijken gaat de gemeente in 2022 in gesprek om met de bewoners te kijken hoe we de invoering gaan organiseren. Zo krijgen we wensen, kennis en creativiteit uit de wijk snel op tafel zodat we samen met bewoners en organisaties in de wijk een wijkuitvoeringsplan kunnen maken. In dat plan komt onder andere de planning en de alternatieve warmtebron die in de wijk gebruikt gaat worden. Van plannen maken tot daadwerkelijke uitvoering zal zeker nog wel enkele jaren duren.