Energietoeslag voor lage inkomens

In december maakten wij bekend dat de energietoeslag 2023 in januari uitbetaald zou worden. Dit is helaas niet mogelijk.

Ook kan de energietoeslag niet vanaf 1 februari 2023 worden aangevraagd. Dit komt doordat de Wet Energietoeslag 2023 nog niet is vastgesteld door het Rijk.

Lees hierover meer op de website van Stroomopwaarts: 

www.stroomopwaarts.nl/regelingen 
www.stroomopwaarts.nl/energietoeslag
www.stroomopwaarts.nl/contact
telefoon: (010) 246 55 55

Zodra wij meer informatie hebben, leest u dit op deze pagina.