Duurzame energie opwekken? Vraag subsidie aan!

Voor lokale energieprojecten stelt de provincie Zuid-Holland per project maximaal 75.000 euro subsidie beschikbaar. De provincie wil lokale energie-initiatieven van en mét inwoners van Zuid-Holland actief faciliteren. Het gaat om initiatieven die energie besparen, duurzame energie opwekken en CO2-uitstoot beperken.

Met de subsidieregeling 'Lokale initiatieven energietransitie' krijgen initiatiefnemers de mogelijkheid om een concreet energieproject professioneel voor te bereiden. Hierdoor neemt de slagingskans van het project toe. Meer geslaagde projecten leiden tot minder CO2-uitstoot. De provincie heeft voor de energietransitie in totaal €2 miljoen euro beschikbaar. Biomassa als bron voor duurzame energie is uitgesloten van subsidie.

Een goed idee voor uw buurt?

Hebt u een goed idee om in uw buurt duurzame energie op te wekken? Kijk dan eens op de website www.hieropgewekt.nl. Hier vindt u voorbeelden van projecten voor alle bronnen van duurzame energie. Zo liggen er bijvoorbeeld 208 zonnepanelen op het Museon in Den Haag, worden in Rotterdam zonnepanelen op een schooldak gelegd en wordt in Dordrecht een windmolen ontwikkeld door particulieren.

Bent u al een stap verder dan een idee? En vormt u met minimaal twee anderen al een initiatief? Dan komt u met de provinciale subsidie misschien een stap verder. Neem voor meer informatie over de subsidievoorwaarden en de –aanvraag contact op met bureau subsidies van de provincie Zuid-Holland via e-mail: zuidholland@pzh.nl of telefoon: (070) 441 6622.