Duurzaamheid

Zelf een steentje bijdragen aan een beter milieu en een gezonde en leefbare stad? Of bent u door energie te besparen graag minder geld kwijt aan de energierekening? De gemeente ondersteunt bewoners, organisaties en ondernemers op verschillende manieren om zelf te werken aan duurzaamheid.

 • Windenergie

  Vlaardingen wil in 2050 een klimaatneutrale stad zijn. Hiermee wil Vlaardingen bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering. Dat betekent aandacht voor energie besparen en overstappen naar duurzame energie. Naast energie uit zon, aard-/restwarmte en biomassa heeft ook windenergie een belangrijke rol.

 • Duurzaam (ver)bouwen

  Heeft u plannen uw woning te verbeteren, energie te besparen en/of zelf duurzame energie op te wekken?

 • Zonne-energie

  In één oogopslag zien of je dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen? Dat kan op de Zonatlas.

 • Elektrisch rijden

  Met meer elektrisch vervoer verbetert de luchtkwaliteit en vermindert de CO2-uitstoot en de geluidshinder in en om Vlaardingen.

 • Energiezuinig wonen

  Energie besparen in huis is goed voor het milieu. Bovendien scheelt het veel geld. Het begint bij een goed geïsoleerd huis met een zuinige installatie voor verwarming en warm water. Er komen steeds meer mogelijkheden om thuis energie te besparen.

 • Transitievisie warmte: Werken aan warmte voor de toekomst

  Op frisse dagen met een warme kop thee in een heerlijk verwarmd huis. Je staat er niet altijd bij stil, maar warmte is een belangrijk onderdeel van plezierig wonen. Veel van de warmte die we in huis gebruiken voor de verwarming en om te koken, komt van aardgas. Dat moet de komende 30 jaar veranderen. Het Nederlands aardgas raakt op en het klimaat verwarmt. Nederland moet daarom over naar meer duurzame warmte. Bovendien moet er werk gemaakt worden van beter isoleren zodat er ook minder warmte nodig is. Een hele omslag! Om zover te komen, maken gemeentes nu eerst een ‘Transitievisie Warmte’. Dat is een plan op grote lijnen.

 • ISDE

  Heeft u een koopwoning en plannen om uw woning energiezuiniger te maken of gebruik te gaan maken van duurzame energie? Of bent u bestuurder van een school of zorginstelling? Misschien is de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) dan iets voor u.

 • Duurzame energie opwekken? Vraag subsidie aan!

  Voor lokale energieprojecten stelt de provincie Zuid-Holland per project maximaal 75.000 euro subsidie beschikbaar. De provincie wil lokale energie-initiatieven van en mét inwoners van Zuid-Holland actief faciliteren. Het gaat om initiatieven die energie besparen, duurzame energie opwekken en CO2-uitstoot beperken.

 • Subsidie aanvragen klimaatadaptieve activiteiten

  Hitte, droogte, hevige regenval… De klimaatverandering zorgt nu al voor de nodige ongemakken in onze stad. Om Vlaardingen daar beter tegen bestand te maken, zijn er aanpassingen nodig: meer groen, meer water en een goed werkende waterafvoer. De gemeente Vlaardingen kan dat niet alleen omdat een groot deel van de stad particulier bezit is. Samen kunnen we de stad klimaatbestendiger maken.

 • Subsidie groenblauwe schoolomgeving

  Bomen, struiken, bloemen, gras… waar kunnen kinderen fijner spelen en bewegen dan in een groene omgeving? Een groene omgeving is bovendien een omgeving waar regenwater de grond in kan zakken of gebruikt kan worden om bijvoorbeeld een moestuintje water te geven. Een plek die leuk en gezond is voor kinderen en bovendien een bijdrage levert aan een klimaatvriendelijke stad! Daarom kunnen scholen subsidie aanvragen voor het inrichten van een groenblauwe schoolomgeving.