Duurzaamheid

Zelf een steentje bijdragen aan een beter milieu en een gezonde en leefbare stad? Of bent u door energie te besparen graag minder geld kwijt aan de energierekening? De gemeente ondersteunt bewoners, organisaties en ondernemers op verschillende manieren om zelf te werken aan duurzaamheid.

 • Windenergie

  Vlaardingen wil in 2050 een klimaatneutrale stad zijn. Dat is één van de ambities die tijdens de Vlaardingse Klimaattop van 3 juni 2016 is uitgesproken. Hiermee wil Vlaardingen bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering. Om dit te bereiken, is het nodig energie te besparen, afscheid te nemen van fossiele brandstoffen en fors in te zetten op het benutten van duurzame energie. Naast energie uit zon, aard-/restwarmte en biomassa speelt windenergie een belangrijke rol.

 • Duurzaam (ver)bouwen

  Heeft u plannen uw woning te verbeteren, energie te besparen en/of zelf duurzame energie op te wekken?

 • Zonne-energie

  In één oogopslag zien of uw dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen? Dat kan op de Zonatlas.

 • Elektrisch rijden

  Met meer elektrisch vervoer verbetert de luchtkwaliteit en vermindert de CO2-uitstoot en de geluidshinder in en om Vlaardingen.

 • Energiezuinig wonen

  Energie besparen in huis is goed voor het milieu. Bovendien scheelt het veel geld. Het begint bij een goed geïsoleerd huis met een zuinige installatie voor verwarming en warm water. Er komen steeds meer mogelijkheden om thuis energie te besparen.

 • ISDE

  Heeft u een koopwoning en plannen om uw woning energiezuiniger te maken of gebruik te gaan maken van duurzame energie? Of bent u bestuurder van een school of zorginstelling? Misschien is de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) dan iets voor u.

 • Duurzame energie opwekken? Vraag subsidie aan!

  Voor lokale energieprojecten stelt de provincie Zuid-Holland per project maximaal 75.000 euro subsidie beschikbaar. De provincie wil lokale energie-initiatieven van en mét inwoners van Zuid-Holland actief faciliteren. Het gaat om initiatieven die energie besparen, duurzame energie opwekken en CO2-uitstoot beperken.