Meetnetwerk luchtkwaliteit: Neus van Vlaardingen

Wie gezond wil leven, kan allerlei goede keuzes maken. Maar er zijn ook zaken waar u niet of nauwelijks invloed op heeft. De luchtkwaliteit bijvoorbeeld. Met het Vlaardings luchtmeetnetwerk ‘Neus van Vlaardingen’ brengen 50 Vlaardingse huishoudens een jaar lang de luchtkwaliteit in de stad in beeld.

Onder begeleiding van de DCMR verrichten bewoners op 50 plekken in de stad maandelijks een meting naar de concentratie NO2 (stikstofdioxide). Dit is een goede indicatie voor de lokale luchtkwaliteit. 

Werken aan schone lucht

Het meetnetwerk is een onderdeel van de uitvoering van het Schone lucht akkoord (SLA) van de gemeente Vlaardingen. In het SLA staan afspraken om te werken aan schonere lucht en meer bewustwording over de luchtkwaliteit. Daarvoor is meer kennis van de huidige luchtkwaliteit in de stad van grote toegevoegde waarde. Zo kan bij toekomstige ontwikkelingen in de stad de luchtkwaliteit meegewogen worden.

Maandelijkse meetbuisjes

De deelnemers aan de Neus van Vlaardingen hangen een jaar lang (vanaf januari 2023) iedere maand een meetbuisje op. Dit buisje verzenden zij na een maand naar de DCMR die de resultaten verzamelt. Tussentijds en aan het eind van het jaar zal de DCMR rapporteren over de resultaten.

Buisje Neusvld