Afvalwater lozen

Het is niet toegestaan om buiten het riool afvalwater te lozen, zoals koelwater, huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater. De meeste woningen zijn aangesloten op het riool. Voor woningen en inrichtingen die (nog) niet op het riool zijn aangesloten is het mogelijk om hiervoor bij de gemeente een ontheffing aan te vragen.

Hoe werkt het?

  • Aan de ontheffing van het verbod tot lozen van afvalwater worden door de gemeente voorwaarden gesteld.
  • Soms heeft u toestemming van het waterschap nodig zoals het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater door middel van bijvoorbeeld een septic tank.
  • Tijdelijke voorzieningen worden alleen toegestaan als andere mogelijkheden niet voor handen zijn.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoon (010) 248 4000. U kunt ook een mail sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier