Toelichting digitaal aanvragen leerlingenvervoer

In deze toelichting vindt u informatie over het digitaal invullen van het formulier ‘aanvraag leerlingenvervoer’. Leest u dit goed door, voordat u het formulier invult.

Wat is de vergoeding Leerlingenvervoer?

De vergoeding leerlingenvervoer is een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de vervoerskosten naar en van school. Dit kan ook door de gemeente verzorgd vervoer per taxi of schoolbus zijn. U kunt deze vergoeding aanvragen bij de gemeente.

Hoe lang duurt de verwerking van een aanvraag leerlingenvervoer?

U ontvangt binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag. Dit kan eventueel worden verlengd tot 12 weken.

U heeft mogelijk recht op de vergoeding leerlingenvervoer als:
 1. uw kind vanwege een handicap niet (alleen) kan reizen.
  Begeleiding van uw kind is primair een verantwoordelijkheid van de ouders. Alleen als duidelijk gemotiveerd wordt aangetoond dat begeleiding van de leerling door ouders of anderen onmogelijk is, of tot ernstige benadeling van het gezin leidt en een andere oplossing niet mogelijk is, wordt aangepast vervoer toegekend;
 2. de afstand tussen de woning en de basisschool meer is dan zes kilometer.
  Hierbij wordt uitgegaan van de kortste weg die voor de leerlingen veilig en goed begaanbaar is (hiervoor wordt de ANWB-routeplanner / kortste route gebruikt);
 3. afhankelijk van uw situatie kan de gemeente een eigen bijdrage vragen of een financiële drempel   hanteren.

De beslissingen zijn gebaseerd op het bepaalde in de “Verordening leerlingenvervoer gemeente Vlaardingen”.

Wanneer moet de aanvraag voor het schooljaar ingediend worden?

U kunt het hele schooljaar door een aanvraag indienen. Dien uw aanvraag het liefst voor het begin van het nieuwe schooljaar in.

Let op: De vergoeding van leerlingenvervoer werkt niet met terugwerkende kracht. De vergoeding kan ingaan vanaf de datum waarop de complete aanvraag is ontvangen.

Wat als het kind in de loop van een schooljaar leerlingenvervoer nodig heeft?

Het kan gebeuren dat u pas in de loop van een schooljaar leerlingenvervoer nodig heeft. Houdt u er rekening mee dat het ook dan acht weken kan duren voor u een besluit ontvangt.

Een door school ingevulde en ondertekende verklaring.

Voor de behandeling van een aanvraag leerlingenvervoer is een door school en/of het samenwerkingsverband ingevulde en ondertekende verklaring  (pdf 19 kB) nodig. Print deze verklaring en geef deze af op school.

Zodra de verklaring door school is ingevuld en ondertekend, kunt u deze inscannen en uploaden bij de aanvraag. Ook kunt u deze later per post aan de gemeente toesturen of digitaal versturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier onder vermelding van "leerlingenvervoer".

Hulp nodig bij het invullen van het formulier?

Dan kunt u terecht bij de formulierenbrigade in het Stadskantoor, Westnieuwland 6 te Vlaardingen. Informatie over openingstijden en andere locaties vindt u op www.stroomopwaarts.nl/formulierenbrigade.

Voordat u het formulier digitaal invult, moet u de volgende gegevens bij de hand hebben:

 • gegevens van de aanvrager (hieronder wordt verstaan: ouders, voogden of verzorgers van leerlingen. Als de leerling meerderjarig en handelsbekwaam is, mag de leerling zelf een aanvraag doen.
 • gegevens van de leerling;
 • gegevens van de school;
 • een door school ingevulde en ondertekende verklaring.

Let op: uw aanvraag wordt pas in behandeling genomen als deze compleet is.

Invullen aanvraagformulier:

Als u alle gegevens bij de hand heeft kunt u het aanvraagformulier digitaal invullen, met of zonder DigiD.

Voor informatie over het leerlingenvervoer kunt u contact opnemen met Rogplus via leerlingenvervoer@rogplus.nl of telefonisch via (010) 870 1103 (maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 14.00 uur).