Vergoeding leerlingenvervoer

Vanaf 1 december 2022 voert Rogplus de backoffice taken rondom het vervoer voor de gemeente Vlaardingen uit. Dit betekent dat u bij vragen of veranderingen in uw situatie contact kunt opnemen met Rogplus via leerlingenvervoer@rogplus.nl of telefonisch via (010) 870 1103 (maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 14.00 uur). 

De vergoeding leerlingenvervoer is een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de vervoerskosten naar school. Dit kan ook vervoer per taxi of schoolbus zijn dat door de gemeente wordt verzorgd. U kunt deze vergoeding aanvragen bij de gemeente. 

U kunt de vervoerskosten (gedeeltelijk) vergoed krijgen als: 

 • uw kind door een beperking niet (alleen) kan reizen.
 • u meer dan 6 kilometer van de dichtstbijzijnde, voor uw kind toegankelijke school woont.

Afhankelijk van uw situatie kan de gemeente een eigen bijdrage vragen of een financiële drempel hanteren.

Direct regelen

Het onderstaande formulier is een digitaal formulier en dient digitaal verzonden te worden.

Aanvraag leerlingenvervoer

Logo DigiDAanvraag leerlingenvervoer (inloggen met DigiD)

Hoe werkt het?
 • Lees eerst de toelichting voordat u uw aanvraag doet.
 • Vraag de vergoeding leerlingenvervoer digitaal aan, met of zonder DigiD.
 • U kunt het hele schooljaar door een aanvraag indienen.
  In het geval uw kind al van het leerlingenvervoer gebruik maakt, is het gewenst de aanvraag voor het nieuwe schooljaar uiterlijk zes weken vóór aanvang van de zomervakantie te doen.​​​​​
  • Let op: De vergoeding van leerlingenvervoer werkt niet met terugwerkende kracht. De vergoeding kan ingaan vanaf de datum waarop de complete aanvraag is ontvangen.
 • Verzamel deze gegevens om het digitale formulier vergoeding leerlingenvervoer in te vullen:
  • Gegevens van de aanvrager (ouders, voogden of verzorgers). Is uw kind meerderjarig en kan uw kind zelfstandig beslissingen nemen? Dan mag uw kind de aanvraag zelf doen.
  • Gegevens van uw kind.
  • Gegevens van de school.
  • Een door de school ingevulde en ondertekende verklaring. Hiervoor print u de verklaring(pdf, 19,3 kB) uit en laat u deze invullen. Scan daarna de verklaring in of maak er een foto van.
Kosten

Afhankelijk van uw situatie vraagt de gemeente een eigen bijdrage.

Waar kunt u terecht?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het digitale formulier ‘Aanvraag leerlingenvervoer’? Dan kunt u hiervoor terecht bij de formulierenbrigade

Hoe lang duurt het?

De gemeente is verplicht binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag te nemen. Deze termijn mogen wij met maximaal 4 weken verlengen. Soms is dit nodig als bijvoorbeeld een leerling gekeurd moet worden of als er meer informatie noodzakelijk is. U ontvangt hierover bericht.