Vergoeding kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen zijn alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland opgenomen. Alleen met opvang uit dit register, komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

U vraagt kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst, via www.belastingdienst.nl.

Het duurt ongeveer 6 weken voor de Belastingdienst de eerste toelage stort.
Tip: Vraag de toeslag direct aan als u het contract voor kinderopvang hebt ontvangen.