Wat betekent dit voor de locatie Hofsingel 82 – 84?

Vraag

Wat betekent dit voor de locatie Hofsingel 82 – 84?

Antwoord

Ook de Hofsingel staat op de lijst met potentiële onderwijslocaties. Deze maakt dus net als alle andere locaties op de lijst staant evenveel kans om door een van de schoolbesturen aangewezen te worden als voorkeurslocatie.
Mocht deze locatie de voorkeur hebben van een van de schoolbesturen, dan gaat de gemeente ook met die omwonenden en andere betrokken partijen van deze locatie het participatietraject doorlopen.

Het kan zijn dat de Hofsingel niet als onderwijslocatie in aanmerking komt, omdat de schoolbesturen deze locatie niet als voorkeurs- of alternatieve locatie hebben gekozen of omdat het college andere keuzes hierover maakt. Mocht dit het geval zijn, dan gaat de gemeente onderzoeken of er een andere invulling op deze locatie mogelijk/wenselijk is en welke andere invulling dit dan eventueel zou kunnen zijn. Het college ziet mogelijkheden om een maatschappelijk initiatief hier te huisvesten. Dat achten zij wenselijk, omdat er op dit moment wordt gezocht naar locaties voor verschillende maatschappelijke initiatieven en de mogelijkheden daartoe zijn beperkt in de stad.