Hoe worden de drie nieuwe locaties voor de basisscholen gekozen?

Vraag

Hoe worden de drie nieuwe locaties voor de basisscholen gekozen?

Antwoord

Het college van B&W neemt de uiteindelijke beslissing over nieuwe locaties voor de basisscholen. Om tot een weloverwogen beslissing te komen, nemen zij verschillende overwegingen mee. Alle input van de schoolbesturen en andere belanghebbenden (zoals omwonenden), wordt daarbij meegenomen. Ook kan het zijn dat er andere overwegingen meespelen waardoor een locatie wel of niet geschikt wordt bevonden voor onderwijs. Zo is er maar beperkte ruimte in de stad en daarin moeten verschillende (maatschappelijke) functies een plek krijgen. Het college kan er dus ook voor kiezen om een locatie niet voor onderwijs in te zetten, maar wel voor een andere (maatschappelijke) functie.

Zie voor meer informatie over het participatietraject de vraag ‘Welke ruimte is er voor participatie in het traject rondom de nieuwe locaties voor basisscholen?’