Hoe is het locatieonderzoek uitgevoerd?

Vraag

Hoe is het locatieonderzoek uitgevoerd?

Antwoord

De uitvoering van het plan van aanpak van het stadsbrede locatieonderzoek is uitgevoerd volgens de volgende stappen. 

1. Longlist

De longlist is samengesteld uit alle mogelijke ontwikkellocaties die zijn aangedragen door uw raad, inwoners en medewerkers van de ambtelijke organisatie.

Alle locaties op de longlist zijn aan de hand van een quickscan geselecteerd op eisen van geschiktheid, hierbij is gekeken naar kaveloppervlakte, ruimtelijke reservering en beleidskaders (als locaties als bebouwingsvrij zijn aangewezen) .

2. Shortlist

De locaties op de shortlist zijn beoordeeld op ruimtelijke reservering, beleidskaders, ruimtelijke beperking, ecologische waarde en Vlaardings cultureel erfgoed.

3. Potentiële locaties

De locaties op de shortlist worden getoetst op welke en hoeveel inspanning nodig is om op een locatie een school te kunnen realiseren.

 

Voor een nadere duiding van deze stappen, verwijzen wij u naar het rapport: ‘Locatieonderzoek primair onderwijs Vlaardingen’ (pdf 1 MB)