Wat is het verschil tussen een levering, een dienst en een werk?

Levering:

Levering van producten zoals voedingsmiddelen, papier, pennen, meubels, machines, computers en standaard software. De producten kunnen geleverd worden door middel van aankoop, leasing, huur of huurkoop.

Diensten

Dit is een restcategorie van alles wat niet onder werken of leveringen valt.

Werken

Overeenkomsten tussen een aanbestedende overheidsinstelling en een aannemer. Het kan gaan om aanbestedingen voor de bouw en om weg- en waterbouwkundige werken.

Soms zit in een opdracht bijvoorbeeld een werk én een levering. Dan bepaalt het belangrijkste onderdeel van de opdracht welke aanbestedingsprocedure u moet kiezen.