Groslijst voor onderhandse aanbestedingen

De gemeente Vlaardingen maakt voor de selectie van aannemers bij onderhandse aanbestedingen van civiel- en cultuurtechnische werken (bijvoorbeeld groen- en rioleringswerkzaamheden) gebruik van groslijsten. Groslijsten zijn korte lijsten waarop aannemers staan die hun kwaliteit hebben bewezen en daardoor in aanmerking komen voor onderhandse aanbestedingen.

Beperkt aantal vakgebieden

Het aantal producten voor de gemeente is groot. In eerste instantie wordt met een beperkt aantal vakgebieden gewerkt.

De werkzaamheden die aanbesteed worden met deze methodiek bestaan uit:

  • Uitvoeren van grondwerk;
  • Verwijderen van bestaande riolering en het leveren en aanleggen van nieuwe riolering;
  • Verwijderen en aanbrengen straatwerk en asfaltverharding;
  • Uitvoeren van groenwerk;
  • Realiseren van kleine kunstwerken zoals duikers, voetgangersbruggen, pompputten etc.

In combinatie met bovenstaande kan daar aan toegevoegd worden:

  • Engineering;
  • Omgevingsmanagement.

Deze leidraad is alleen van toepassing voor civiel- en cultuurtechnische werken met een geraamde opdrachtsom tussen de € 150.000,- en € 2.000.000,-, excl. BTW. Door middel van deze leidraad worden partijen objectief en gemotiveerd uitgenodigd voor meervoudig onderhandse aanbestedingen.

Aanmelden voor de groslijst

Wilt u in aanmerking komen voor meervoudig onderhandse aanbestedingen of wilt u meer informatie ontvangen? Vul dan het digitale aanmeldformulier in. Iedere aanbieder komt in eerste instantie op een wachtlijst.

Bijlage

Leidraad groslijst (pdf, 167kB)