Subsidieregeling Binnenstad Vlaardingen 2021-2023

Met deze regeling stimuleert gemeente Vlaardingen ondernemers naar het kernwinkelgebied in de binnenstad te verhuizen en vastgoedeigenaren om hun winkelpanden in de binnenstad buiten het kernwinkelgebied te veranderen naar woningen of dienstverlening. 

Het doel van de regeling is een meer levendige binnenstad met een aantrekkelijker en compact winkelhart, waar de panden gevuld zijn met detailhandel, ondersteunende (dag)horeca, en leisure (zoals sport, wellness en amusement) 
 
De subsidieregeling is een belangrijke maatregel uit het Programma Levendige Binnenstad 2030, dat de gemeenteraad in 2020 vaststelde. Daarin is de binnenstad verdeeld in drie delen: het kernwinkelgebied, met daaromheen een aanloopgebied en als derde het transformatiegebied. Zie de kaart gebieden binnenstad (jpg, 228 kB). 

De subsidies worden aangeboden volgens het concept  ‘van buiten naar binnen’, waarbij verhuizingen en transformatie in het transformatiegebied worden gestimuleerd. Alle verhuizingen richten zich op vestiging in het kernwinkelgebied. 

Cofinanciering is de basis van de regeling, waarbij zowel eigenaren, winkeliers als gemeente samen investeren om de Vlaardingse binnenstad aantrekkelijker te maken om te bezoeken, te verblijven en te wonen. 

Drie onderdelen

De Subsidieregeling Binnenstad 2021-2023 bestaat uit drie onderdelen:

1.    Verhuissubsidie (voor ondernemers)

De verhuissubsidie is er voor ondernemers die vanuit het transformatie- of aanloopgebied naar het kernwinkelgebied willen verhuizen. De subsidie bestaat uit een bijdrage voor investeringen en of verplaatsingskosten zoals verbouwingskosten nieuwe locatie, verhuiskosten en kosten aard- en nagelvaste inrichting. De subsidie bedraagt 70% van de kosten die de ondernemer betaalt, tot een maximum bedrag van € 30.000,-.

2.    Plansubsidie (voor vastgoedeigenaren)

De plansubsidie is er voor eigenaren die eerst een plan/haalbaarheidsstudie willen laten maken om de mogelijkheden te bekijken om hun winkelpand te veranderen naar een andere functie; een woning (transformatiegebied). De subsidie voor het maken van een plan bedraagt 70% van de kosten tot een maximum bedrag van € 2500,-.

3.    Transformatiesubsidie (voor vastgoedeigenaren)

De transformatiesubsidie is er voor eigenaren die hun winkelpand willen veranderen naar een woning (transformatiegebied). De subsidie voor het transformeren van het vastgoed bedraagt 50% van de verbouwings-/aanpassingskosten tot een maximum bedrag van € 15.000,-.

Lees hieronder eerst de voorwaarden en hoe werkt het en bekijk de subsidieregeling.

Direct regelen

Voorwaarden

In de Subsidieregeling Binnenstad Vlaardingen 2021-2023  leest u aan welke criteria en voorwaarden u moet voldoen. 

Belangrijk is bijvoorbeeld dat u pas subsidie kunt aanvragen wanneer u beschikt over de benodigde vergunningen. Ook mag u pas starten met de uitvoering van de bestreffende activiteit wanneer u de subsidieaanvraag heeft ingediend.

De regeling werkt volgens het concept ‘van buiten naar binnen’. Dat betekent in de praktijk dat eerst winkeliers en vastgoedeigenaren in het transformatiegebied een subsidieaanvraag kunnen doen. Vanaf 1 januari 2023 kunnen vervolgens winkeliers en eigenaren in het aanloopgebied een aanvraag voor subsidie doen. Op het kaartje gebieden binnenstad (jpg, 228 kB) kunt u terugzien in welke gebied uw onderneming of pand valt.

Verhuissubsidie kunt u direct aanvragen via het formulier hieronder. Vul ook de de-minimisverklaring in. Hiermee toont u aan dat u in een periode van 3 belastingjaren niet meer dan € 200.000,- overheidssteun heeft ontvangen.

Vastgoedeigenaren die plan- of transformatiesubsidie willen aanvragen, dienen eerst hun initiatief in via de Intaketafel ruimtelijke initiatieven. Hun initiatief komt dan binnen twee weken op de agenda van het intaketeam die het initiatief beoordeelt en wegwijs maakt welke vergunningen nodig zijn, zoals voor parkeren. Zo willen we de initiatiefnemer al direct ‘aan de voorkant’ zo goed mogelijk informeren waarmee diegene rekening kan en moet houden. Na het akkoord van het intaketeam kan de subsidieaanvraag ingediend worden. De verhuissubsidie kan direct worden aangevraagd door ondernemers en gaat niet via het intaketeam.

Hoe werkt het?
  • U kunt de verhuissubsidie aanvragen als u ondernemer bent en de plan- en transformatiesubsidie als u vastgoedeigenaar bent.
  • De verhuissubsidie kunt u direct aanvragen door het aanvraagformulier verhuissubsidie volledig in te vullen en ondertekend met de gevraagde bijlagen te mailen via het contactformulier met als onderwerp 'Aanvraag verhuissubsidie binnenstad'.
  • Voor plan- of transformatiesubsidie dient u eerst uw plan in via de Wegwijzer Bouwen en Ontwikkelen  
  • Het intaketeam van de gemeente bespreekt uw plan binnen twee weken na ontvangst en u krijgt zo snel mogelijk daarna een terugkoppeling en gericht advies op maat over de benodigde vergunningen etc. Dan hoort u ook of u de aanvraag voor subsidie in kunt dienen via het Aanvraagformulier plansubsidie of  Aanvraagformulier transformatiesubsidie.
  • Binnen acht weken beslist de gemeente of u subsidie krijgt.
Kosten

De aanvraag subsidie is gratis.

Meer informatie

Wilt u telefonisch contact hierover, bel dan naar (010) 248 4000 en vraag naar de adviseur economische zaken of stel uw vraag via het contactformulier