Milieustraat (afval)

Informatie over hoe ondernemers zelf hun afval moeten inzamelen/afvoeren.

Afval kunt u inleveren bij Milieustraat Irado, Kreekweg 76 in Vlaardingen, irado.nl. Bedrijven moeten hiervoor betalen.

Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor het scheiden en afvoeren van bedrijfsafval. U kunt dit zelf doen, of u kunt dit laten doen door een erkende, particuliere inzamelaar of afvalverwerker.

Voor de inzameling kunt u een contract afsluiten met de gemeente. Of u sluit een contract met een erkende, particuliere inzamelaar. Deze vindt u op de 'VIHB-lijst'. Zij halen het bedrijfsafval op en vervoeren het naar erkende verwerkers. Meer informatie: afvalinzameling op vlaardingen.nl.