Waarom krijg ik geen voorlopige exploitatievergunning van de gemeente?

Vraag

Waarom krijg ik geen voorlopige exploitatievergunning van de gemeente?

Antwoord

De gemeente kan verschillende redenen hebben om u geen voorlopige exploitatievergunning te geven:

  • er zijn klachten over overlast die het bestaande horecabedrijf veroorzaakt.
  • tegen de aanvrager van de vergunning of het horecabedrijf:
    • is een algemene maatregel van bestuur van kracht of;
    • dreigt een algemene maatregel van bestuur van kracht te worden.
  • over de bestaande exploitatie lopen bestuurlijke procedures.
Zie ook deze producten